Vergoeding voor doorgifte van werken

maandag 19 november 2018 Nieuws

Vergoeding voor doorgifte van werken

 

Auteurs hebben recht op een vergoeding voor de doorgifte van hun werken, los van de techniek die daarvoor wordt gebruikt. Dat is de essentie van het wetsvoorstel dat de Kamer op woensdag 14 november goedkeurde.

Sommige omroepen maken gebruik van de techniek ‘directe injectie’. D.w.z. dat ze zelf niet rechtstreeks uitzenden naar het publiek, maar hun signaal doorsturen naar de kabelmaatschappijen, die ze op hun beurt doorsturen naar hun abonnees. Dat werpt de vraag op: wie moet welke rechten betalen aan wie?

Tegenstrijdige uitspraken
Al meer dan 20 jaar lopen er daarover juridische geschillen tussen enkele kabelmaatschappijen, waaronder Telenet/Liberty Global, en auteurs en producenten van films en televisiereeksen. Er waren meer dan 7 rechterlijke uitspraken, maar die waren allemaal tegenstrijdig.

Wetsvoorstel
Dankzij de gesprekken die o.m. de Scenaristengilde, ASA, de Unie van Regisseurs, de VOFTP en de beheersvennootschappen Sabam en deAuteurs de afgelopen jaren hierover voerden met het Overlegcomité van de FOD Economie, kon Minister Peeters aan het Parlement een wetsontwerp voorleggen met een duidelijke definitie van en regeling voor directe injectie.

Vergoeding vanaf 2019
De  nieuwe wet voorziet bij directe injectie in een duidelijke verantwoordelijkheidsregeling voor omroeporganisatie en kabelmaatschappij, zodat de auteurs zeker kunnen zijn van een vergoeding zowel voor uitzending gecombineerd met kabeldoorgifte als voor ‘directe injectie’. De wet zorgt er dus voor dat auteurs recht hebben op een vergoeding voor de doorgifte van hun werken, los van de gebruikte techniek en rekening houdend met de  inkomstenstromen van distributeurs (abonnementsgeld) en omroepen (reclame-inkomsten). De wet gaat van kracht in 2019.

Dank
De Scenaristengilde bedankt minister Peeters en zijn federale regeringspartners voor dit initiatief. In het snel veranderende audiovisuele landschap is dit een zeer belangrijke steun in onze strijd tegen de  verdere afkalving van ons verdienmodel als auteurs.

 

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuws, evenementen, kortingen en wedstrijden. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!


SCHRIJF JE IN

Contacteer ons

Lid worden

Wie kan er lid worden? Heb je de afgelopen 5 jaar een scenario verkocht of er auteursrechten voor ontvangen, dan kun je volwaardig lid worden. Voldoe je niet aan die voorwaarden, dan kun je aspirant-lid worden.

Leden genieten van tal van voordelen:
  • Online toegang tot scenario’s van Vlaamse films en reeksen
  • Kortingen voor filmfestivals en evenementen

De beroeps- en belangenvereniging van alle scenaristen in Vlaanderen

Auteursrechten

Auteursrechten zijn een belangrijke bron van inkomsten voor scenaristen.

De scenarist in beeld

Iedereen kent de acteurs en de regisseurs, maar wie is de scenarist en hoe gaat hij te werk?

Professionalisering

Naast een volwaardige opleiding in het gewone onderwijscircuit, is er ook nood aan bijscholing.

Prijzen

In Vlaanderen worden verschillende filmfestivals georganiseerd en tal van prijzen uitgereikt.

Opleidingen

Dit jaar willen we ons ook focussen op de opleidingen in het reguliere onderwijs.

Internationaal

Niet alleen in het Belgische, ook in het Europese parlement, worden wetten gestemd die de scenarist aanbelangen.