Wat hebben we in 2017 gedaan? Een overzicht

zaterdag 31 maart 2018 Filmnieuws

Wat hebben we in 2017 gedaan? Een overzicht

Niet al het werk dat wij als Scenaristengilde verrichten, gebeurt op de voorgrond. De inspanningen die we achter de schermen leveren, zijn minstens even belangrijk als onze publieke activiteiten. 

Eén van onze belangrijkste taken is de vertegenwoordiging en verdediging van de belangen van scenarioschrijvers op overkoepelend niveau. Dat is werk dat goeddeels buiten de spotlights gebeurt, maar daarom niet minder belangrijk is. Integendeel. Langs deze weg willen we jullie over de op dat vlak bereikte resultaten informeren.

1.     Extra steun voor scenario binnen het VAF Film- en Mediafonds

De Scenaristengilde heeft in overleg met het VAF haar stempel kunnen drukken op de verdeling van de extra steun die komt met de nieuwe beheersovereenkomsten van het Mediafonds en het Filmfonds. Minister Sven Gatz: “Het scenario komt in de ondersteuning centraler te staan. Alles begint immers met een goed verhaal.”
In het voorjaar van 2017 verscheen een Econopolis-studie over de Vlaamse fictie die minister Gatz had laten uitvoeren. Ook de Scenaristengilde gaf haar input voor deze studie, die uiteindelijk het onmiskenbare belang van het scenario onderstreepte en aangaf dat extra scenariosteun onontbeerlijk is om het niveau van de Vlaamse (tv-)fictie te handhaven.  
De studie omvatte eveneens een onderzoek naar de inkomsten van o.a. de Vlaamse scenaristen. Jullie hebben onze oproep om de vragenlijst hierover in te vullen in grote getalen opgevolgd. Met resultaat! 
Voor het Filmfonds worden de scenariopremies opgetrokken van 12.500 euro naar 15.000 euro, zowel wat betreft fictie als animatie (bij animatie komt daar nog eens 5.000 euro bij voor het ontwikkelen van het grafisch werk). Ook de impulspremies voor scenaristen volgen deze verhoging. 
Voor het Mediafonds worden de scenariopremies voor fictiereeksen opgetrokkenvan 25.000 naar 50.000 euro. Bovendien wordt voor reeksen met een 'high end' potentieel een scenariopremie van 75.000 euro voorzien.  
De scenariosteun voor Animatiereeksen wordt dan weer opgetrokken van 35.000 naar 50.000 euro en de scenariosteun voor documentairereeksen stijgt van 15.000 naar 25.000 euro. 
Het spreekt vanzelf dat de Scenaristengilde deze belangrijke extra investeringen op gebied van scenario verwelkomt! 
Minister Gatz volgde de Econopolis studie ook in de aanbeveling om het budget van het Mediafonds gevoelig te verhogen. Het Mediafonds krijgt er in totaal 2 miljoen euro extra bij, wat de totale structurele steun aan het fonds op 6.014.000 euro brengt. Daar komt een (niet gegarandeerd, maar elk jaar wel waarschijnlijk) extra miljoen van het VRT-exedent (reclamegeld bovenop de vastgelegde plafonds) bij. Daarnaast blijft de bestedingsverplichting voor distributeurs als Telenet, Proximus, enz vanzelfsprekend bestaan (zij kunnen kiezen of ze hun bijdrage in het Mediafonds storten of rechtstreeks in series investeren). 
De definities van 'High End', 'domestic', 'kinder- en jeugd', 'innovatieve' en 'experimentele' reeksen kunnen jullie - net zoals alle andere veranderingen opgenomen in de nieuwe VAF-beheersovereenkomst - lezen in de VAF-presentatie op de VAF-website.

2.     Scenario-atelier voor fictiereeksen bedoeld voor ervaren professionals

Bij verschijnen van de Econopolis studie medio 2017 is binnen de Scenaristengilde meteen een werkgroep aan de slag gegaan om concrete ideeën te formuleren voor het aanwenden van de extra ondersteuning. Daarin kwam naar voren dat er in de fase vóór er bij het VAF ingediend kan worden voor een scenariopremie - de fase van conceptontwikkeling dus - te weinig ondersteuning voor de scenaristen was. 

Wij hebben dan ook de vraag om extra steun voor conceptontwikkeling voorgelegd aan het VAF. Daaruit kwam het idee voor een Scenario-atelier voor fictiereeksen. Dit atelier is bedoeld voor ervaren - en zelfs zeer ervaren - professionals, maar staat ook open voor beginners. Binnen dit atelier zal men een beroep kunnen doen op zowel binnenlandse als buitenlandse coaches om van idee tot een goed onderbouwd concept voor een fictie- of animatiereeks te kunnen komen.

Bij de verhoging van het budget van het Mediafonds werd, in navolging van het Filmfonds, een budget voor Talentontwikkeling gecreëerd en binnen dat budget werd een enveloppe voor dit Scenario-atelier voorzien. De concrete uitwerking van dit atelier zal in de komende maanden gebeuren via overleg tussen VAF en de Scenaristengilde.

Daarnaast blijven andere internationale coaching en talentontwikkeling initiatieven bestaan.

Scenario-ontwikkeling wordt zo één van de speerpunten van het VAF-beleid en dat juichen wij vanzelfsprekend van harte toe! 

3.     Optiecontract om de rechten van de scenarist te waarborgen

We zijn met de Scenaristengilde beginnen werken aan een voorbeeld-optiecontract dat scenaristen en producenten kunnen gebruiken om duidelijker om te gaan met de rechten op een idee. Nu kan het gebeuren dat er onenigheid is over aan wie de rechten op een idee precies toebehoren. Zulke geschillen zouden met een optiecontract voorkomen worden. Voor de uitwerking van zo’n contract – waar we nog mee bezig zijn – zijn we gaan praten met beheersvennootschappen deAuteurs en SABAM.

4.     Grensoverschrijdend gedrag aanpakken

Grensoverschrijdend gedrag mag in de sector geen kans meer krijgen. Daarom zijn we als lid van een actiegroep – waar ook de andere beroepsverenigingen en andere spelers in de sector deel van uitmaken – in gesprek gegaan met minister Gatz om het probleem op de meest doeltreffende manier aan te pakken.

5.     Aankomende maatregelen tegen piraterij

We zijn met de Scenaristengilde deel van de actiegroep rond piraterij die met minister Kris Peeters het illegaal downloaden van audiovisuele producten wil aanpakken. Die actiegroep kwam er op initatief van Belga Films en Lumière. O.a. Warner, RTBF, Studio 100, VOFTP en de Unie van Regisseurs maken er deel van uit. De actiegroep heeft samengezeten met de kabinetten van ministers Peeters en De Croo om input te geven vanuit de sector en hen te wijzen op de urgentie van het dossier. Ondertussen heeft minister Peeters een wetsontwerp opgesteld. 

6.     Mede-oprichters van de Europese Scenaristenprijs

Als lid van FSE, de Federation of Screenwriters in Europe, heeft de Scenaristengilde meegewerkt aan de oprichting van de European Screenwriters Award, die in 2017 voor de tweede keer werd uitgereikt en ruchtbaarheid geeft aan het werk van scenaristen in Europa. Daarnaast blijven we via FSE ook voor de belangen van de scenarist ijveren op Europees niveau. Bekijk hier een video die FSE maakte op de uitreiking van de prijs: https://www.facebook.com/screenwriterseurope/videos/1546245168785203/

 

Wij houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte van alle ontwikkelingen en zien jullie graag allen verschijnen op onze Algemene Vergadering eind maart - waarover binnenkort meer (en opwindend!) nieuws.

 

Met collegiale groeten,

De Scenaristengilde

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuws, evenementen, kortingen en wedstrijden. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!


SCHRIJF JE IN

Contacteer ons

Lid worden

Wie kan er lid worden? Heb je de afgelopen 5 jaar een scenario verkocht of er auteursrechten voor ontvangen, dan kun je volwaardig lid worden. Voldoe je niet aan die voorwaarden, dan kun je aspirant-lid worden.

Leden genieten van tal van voordelen:
  • Online toegang tot scenario’s van Vlaamse films en reeksen
  • Kortingen voor filmfestivals en evenementen

De beroeps- en belangenvereniging van alle scenaristen in Vlaanderen

Auteursrechten

Auteursrechten zijn een belangrijke bron van inkomsten voor scenaristen.

De scenarist in beeld

Iedereen kent de acteurs en de regisseurs, maar wie is de scenarist en hoe gaat hij te werk?

Professionalisering

Naast een volwaardige opleiding in het gewone onderwijscircuit, is er ook nood aan bijscholing.

Prijzen

In Vlaanderen worden verschillende filmfestivals georganiseerd en tal van prijzen uitgereikt.

Opleidingen

Dit jaar willen we ons ook focussen op de opleidingen in het reguliere onderwijs.

Internationaal

Niet alleen in het Belgische, ook in het Europese parlement, worden wetten gestemd die de scenarist aanbelangen.