TRAJECT: Waar staat de sector (over tien jaar)?

dinsdag 20 september 2022 Nieuws

TRAJECT: Waar staat de sector (over tien jaar)?

“Waar willen we als sector staan over tien jaar?”

Samen met de vele stakeholders, zenders en beroepsverenigingen werkt het VAF in een sectoraal overlegcomité aan een Masterplan om te bepalen hoe de toekomst van onze Vlaamse audiovisuele sector eruit zal zien.

Alvorens dit Masterplan te definiëren, en om dit initiatief zo breed mogelijk te laten dragen, reikt het overlegcomité de hand naar alle beroepsverenigingen en onafhankelijke spelers om zichzelf te bevragen en zich vanuit hun eigen beroepsdiscipline uit te spreken over de mogelijke struikelblokken en opportuniteiten.

Gevoed door deze kennis zal het overlegcomité een Masterplan opstellen. Een absolute opportuniteit, zowel voor de verdere dialoog binnen onze sector, als naar de bevoegde overheden toe. 

De Scenaristengilde, Unie van Regisseurs, Acteursgilde, SBC, BEMontage.be, Belgian Screen Composer Guild en VOFTP slaan hiervoor de handen in elkaar. En daar willen we jullie - onze leden - graag in betrekken.

 

Eén Verenigde Sector

In overleg met de andere beroepsverenigingen werd een plan uitgewerkt om de dialoog en input vanuit de sector zo efficiënt en structureel mogelijk te laten verlopen. Dit op twee momenten: tijdens Film Fest Gent en tijdens het Filmfestival van Oostende.

Op beide festivals zal een Dag van het Filmberoep georganiseerd worden - een dag waarop alle leden van de beroepsverenigingen samenkomen voor verschillende presentaties en gestroomlijnde talks rond deze topics. Alle input uit deze dagen zal worden gebundeld en bezorgd aan het overlegcomité.

 

De Eerste Fase

In aanloop naar de eerste Dag van het Filmberoep op Film Fest Gent (14 oktober) zal elke beroepsvereniging haar leden bevragen rond de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en gevaren in onze audiovisuele sector. Op basis van deze input bereidt elke vereniging een presentatie voor.  

Hoe meer input, hoe vollediger het beeld. Nog tot 3 oktober kan je middels dit Google Formulier je mening delen. We maken een SWOT-analyse van de sector, vanuit jouw standpunt als scenarist. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Daarbij is het de bedoeling om vooral inhoudelijk en algemeen te denken, niet te detaillistisch. 

  • Sterktes en Zwaktes zijn respectievelijk positieve en negatieve factoren en/of eigenschappen die vanuit onszelf als scenaristen komen of waarover we een grote mate van controle hebben. Waarin zijn we goed als scenaristen? (Sterktes) Wat verdient onze aandacht? (Zwaktes) 
  • Opportuniteiten en Bedreigingen zijn respectievelijk positieve en negatieve factoren die buiten onze controle liggen, maar die wel een directe impact op onze sector en ons beroep hebben. Welke ontwikkelingen in de sector zijn goed voor ons als scenaristen? (Opportuniteiten). Waarover maak je je net zorgen? (Bedreigingen)

Met het verzamelen van de input is de eerste fase afgerond.

 

De Tweede Fase

Tijdens de Dag van het Filmberoep op Film Fest Gent stelt een vertegenwoordiger van elke beroepsvereniging de kijk van hun leden op de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en gevaren in onze sector voor, elk vanuit het perspectief van hun specifieke beroepstak. Dit zal telkens de basis bieden voor een verdergaand gesprek.

In totaal worden twaalf korte analyses gepresenteerd. Deze groeperen we per drie en laten we volgen door een panelgesprek tussen de verschillende vertegenwoordigers. Aanwezigen kunnen vanuit de zaal digitaal vragen stellen.

De twaalf presentaties vertegenwoordigen volgende groepen:  
Scenaristen | Regisseurs | Acteurs | Componisten | Line producers (incl. 1st AD | Directors of Photography | Monteurs | Production Designers | Producers Docu | Producers Fictie (kleine en middelgrote bedrijven) | Producers Fictie (grote bedrijven) | Producers Animatie

Het publiek zal louter bestaan uit professionals die persoonlijk worden uitgenodigd. Bij deze ben jij uitgenodigd! (Er zal geen pers aanwezig zijn op het event.)

 

De Derde Fase

De derde fase bouwt verder op deze dynamiek. Afgevaardigden uit alle beroepsverenigingen vormen een werkgroep die het programma verder uitwerkt, met het oog op een sectoriële conferentie tijdens het Filmfestival van Oostende. Die conferentie moet vorm geven aan de sectorale input voor het Masterplan. De details over de methodiek van deze derde fase volgen later.

 

Oproep

Wij nodigen jou graag uit om actief deel te nemen aan dit unieke evenement. De Dag van het Filmberoep overstijgt de grenzen van de individuele beroepsdisciplines en wil de sector verenigen door zichzelf kritisch in vraag te stellen. Een uitgelezen kans om mee te bouwen aan de toekomst van onze sector.

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuws, evenementen, kortingen en wedstrijden. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!


SCHRIJF JE IN

Contacteer ons

Lid worden

Wie kan er lid worden? Heb je de afgelopen 5 jaar een scenario verkocht of er auteursrechten voor ontvangen, dan kun je volwaardig lid worden. Voldoe je niet aan die voorwaarden, dan kun je aspirant-lid worden.

Leden genieten van tal van voordelen:
  • Online toegang tot scenario’s van Vlaamse films en reeksen
  • Kortingen voor filmfestivals en evenementen

De beroeps- en belangenvereniging van alle scenaristen in Vlaanderen

Auteursrechten

Auteursrechten zijn een belangrijke bron van inkomsten voor scenaristen.

De scenarist in beeld

Iedereen kent de acteurs en de regisseurs, maar wie is de scenarist en hoe gaat hij te werk?

Professionalisering

Naast een volwaardige opleiding in het gewone onderwijscircuit, is er ook nood aan bijscholing.

Prijzen

In Vlaanderen worden verschillende filmfestivals georganiseerd en tal van prijzen uitgereikt.

Opleidingen

Dit jaar willen we ons ook focussen op de opleidingen in het reguliere onderwijs.

Internationaal

Niet alleen in het Belgische, ook in het Europese parlement, worden wetten gestemd die de scenarist aanbelangen.