de Scenaristengilde is de beroeps- en belangenvereniging van alle scenaristen in Vlaanderen. Ze komt op voor de rechten van de scenarist, organiseert workshops, lezingen en debatten en probeert intussen ook nog voor momenten te zorgen waarop de scenaristen elkaar kunnen ontmoeten. En dat allemaal vrijwillig.

 

Actiepunten

Auteursrechten (ook in de nieuwe media)
Auteursrechten zijn een belangrijke bron van inkomsten voor scenaristen. In 2008 werd eindelijk het wetsvoorstel over een eenduidige fiscaliteit goedgekeurd, mee door de inzet van de scenaristengilde. Auteursrechten worden nu belast aan 15 procent, een grote stap vooruit. Maar daar houdt het niet bij op. Wij ijveren voor een correcte inning en verdeling. Ook voor de nieuwe media, die langzaam maar zeker oprrukken in de audiovisuele sector. Naast de klassieke TV en DVD is het daarom essentieel dat ook in de nieuwe media auteursrechten gerespecteerd worden én correct geïnd. We hebben een werkgroep opgericht om de auteursrechtenmaatschappijen te ondersteunen in een rechtvaardige regeling hierrond.

De scenarist in beeld
Iedereen kent de acteurs en de regisseurs, maar wie is de scenarist en hoe gaat hij te werk? Bij zowat elke nieuwe Vlaamse film die in de zalen komt, organiseert de gilde een interview met de scenarist. De opname hiervan kan later beluisterd worden als podcast. Maar ook de avonden zelf zijn een fijne gelegenheid om collega's te ontmoeten en wilde plannen te smeden.

Opleidingen
Dit jaar willen we ons ook focussen op de opleidingen in het reguliere onderwijs. Er studeren te weinig scenaristen af (zeker als je het vergelijkt met het aantal regisseurs dat fastudeert), en zelden zijn deze gediplomeerde scenaristen goed voorbereid op de reële arbeidsmarkt. Wij onderzoeken of dit anders kan.
In Vlaanderen bestaan er verschillende uitstekende opleidingen tot regisseur, maar de opleiding tot professioneel scenarist zit nog in een verdomhoekje. Wij vinden dat de hele sector baat zou hebben bij een degelijke scenaristenopleiding. Het is niet onze bedoeling deze opleiding zelf te organiseren, maar we zullen wel ijveren voor een vakopleiding voor de scenarist, zowel als hogere opleiding als voortgezette opleiding (postgraduaat) als in avondschool.

Professionalisering
Naast een volwaardige opleiding in het gewone onderwijscircuit, is er ook nood aan bijscholing. Ook in de scenariowereld duiken er nieuwe trends en theorieën op. Hierop willen wij inspelen door het organiseren van workshops en ontmoetingen met buitenlandse collegae. Internationale netwerken zullen ook de Vlaamse audiovisuele sector van nut zijn.
Daarnaast is er ook nog het statuut van de kunstenaar. Iedereen moet bij ons terecht kunnen om te weten hoe dat werkt en of hij/zij er onder valt.

Internationaal
Niet alleen in het Belgische, ook in het Europese parlement, worden wetten gestemd die de scenarist aanbelangen. Daarom zijn wij met onze vereniging aangesloten bij de FSE, de Federation of Scriptwriters in Europe, zodat ook binnen Europees verband onze rechten en belangen beschermd worden.

Prijzen
In Vlaanderen worden verschillende filmfestivals georganiseerd en tal van prijzen uitgereikt. Slechts af en toe is daar een prijs voor beste scenario bij. We ijveren er voor om dit te veranderen zodat ook op de verschillende filmfestivals prijzen voor beste scenario worden uitgereikt (Plateauprijs,...) Daarnaast willen wij in navolging van de Emmy’s en de Oscars (en de VVTS-prijzen), jaarlijks scenarioprijzen uitreiken voor film- en televisiewerk, zodat ook hier kwaliteit erkend wordt.

- Activiteiten
Maandelijkse vergadering raad van bestuur.
laatste dinsdag v/d maand
Boek.be, 20u.

Annuleer